Proiectate pe model tip școală, programele de învățare au o structură modulară care poate fi parcursa în întregime sau in module distincte, iar durata și conținutul acesteia pot fi adaptate în funcție de nevoile clientului.

Leadership si Management

Academia de LEADERSHIP Evolutiv

O abordare coerentă și integrată, ce poate fi customizată cu ușurință și care acoperă o întreagă paletă de concepte și instrumente specifice leadership-ului actual. Folosim o structură blended learning cu module față în față, dar și activități practice individuale și de grup pe platforma e-learning Evolutiv. Scopul programului este de a ajuta echipele să dezvolte abilități de leadership tradițional, dar și pentru conducerea echipelor remote. Include simularile de business: Managing3® , SimTalent® , SimRemote® si Income/Outcome®.

Evolutiv Project Management

Oferim un compendiu de abilități structurat special să ajute managerii de proiect să facă legătura între teoria şi practica performanței manageriale. Include simulările de business Managing3® , SimComplexity® .

Școala de MANAGEMENT Evolutiv

Programul pune accent pe înțelegerea, exersarea și dezvoltarea principalelor roluri și abilități necesare conducerii unei echipe performante. Poate fi adaptat pentru middle managerii din orice domeniu și include simulările de business MaxEmize®, SimTeam® si Income/Outcome®. .

EveryDay Project Management

Scopul principal al acestui program este dezvoltarea de softskills și este dedicat mai ales organizațiilor orientate pe proiect (Projectized Organization). Program acreditat international (The Institute of Training and Occupational Learning, UK) și include simulările de business Managing3® și SimTeam®.

DIXIT – Școală de comunicare 4D

Programul se adresează tuturor celor care își propun să capete obișnuința exprimării cu obiectiv, să practice ascultarea, să își dezvolte un comportament asertiv, să exerseze tehnici de feedback și să-și rafineze prezența de spirit în fața interlocutorilor prin exprimare clară și coerentă.

Abilități de coaching pentru lideri și manageri

Formare practică în coaching pentru manageri sau lideri, coaching individual sau de echipă. Participanții vor învăța cum să evalueze momentul și condițiile în care coaching-ul este abordarea adecvată de dezvoltare, cum să implice pe cineva într-o conversație de coaching, cum să conducă o astfel de conversație și cum să o încheie eficient. În plus, vor învăța când coaching-ul nu este o abordare adecvată și când este posibil ca oamenii să nu fie în măsură să beneficieze de acesta.

Evolutiv Human Resources

Programul ce deschide, ușă cu ușă, toate domeniile de competență ale Resurselor Umane. Este acreditat international de ITOL (The Institute of Training and Occupational Learning, UK) și este probabil cel mai avangardist program de dezvoltare în HR din România. Include simulările de business SimTalent® , SimRemote® și SimTeam®.

Finanțe pentru non-finanțiști

Programul se adresează în primul rând managerilor fără pregătire financiară și îi ajută să înțeleagă cu ușurință conceptele-cheie din spatele limbajului financiar. Mai mult, învață să-și pună în ordine cunoștințele acumulate întâmplător și să gestioneze circuitul banilor din propria organizație evidențiat de principalele documente financiar-contabile: Contul de Profit și Pierdere (P&L), Bilanțul Contabil (Balance Sheet) și Cash Flow (CF). Obiectivul este ca participanții să înțeleagă impactul propriei activități asupra rezultatelor financiare, cum să construiască și să gestioneze bugete și costuri, cauzele deciziilor financiare din companie și rolul pe care acestea îl joacă în performanțele firmei. Include simulările de business: MaxEmize® si Income/Outcome® .

MAESTRO - Școala de maiștri

Metode, instrumente și tehnici pentru managementul și leadershipul “gulerelor albastre”. Include simularea de business Frenzy®..