managing3 (12)
Stimulate Business

Simdustry-Managing3®

Managing3 este prima simulare care ilustrează atât vizual, cât și tactil relațiile dintre diferitele discipline de management. Acest lucru oferă participanților o experiență de învățare unică prin modul în care pot transfera, direct, ceea ce au învățat în domeniul lor de responsabilitate.

Galerie foto

Întrebări frecvente

Target group-ul este format din line managers, middle managers, oameni care se pregătesc să devină manageri și antreprenori.

Personalul – cheia succesului

Ce îmi este necesar, ca manager, pentru a mă asigura că angajații își pot utiliza potențialul și se pot dezvolta în companie? Subiecte posibile – timpul și managementul propriu, stiluri de management, instrumente, motivare etc.

“Apetitul pentru business” – limite și posibilități pentru o creștere sănătoasă a afacerii

Cum să echilibrez “apetitul pentru business” cu capacitatea actuală și viitoare a firmei? Subiecte posibile – planificarea strategică a resurselor, luarea deciziilor, comunicarea etc.

Investițiile – deciziile de investire pe baza analizelor financiare

Ce este necesar pentru a realiza o investiție sustenabilă din punct de vedere economic? Subiecte posibile – cunoștințe de business de bază, indicatori cheie, gândire antreprenorială etc.

Flexibilitate – focusare, re-focusare, stabilirea priorităților

Ca manager, în fața căror schimbări trebuie să reacționez într-un mediu de afaceri? Subiecte posibile – analiza competitivității strategice, evaluarea riscurilor, nevoile de adaptare etc.

Imaginea – controlul conștient al imaginii externe a firmei

Ce factori trebuie să observ și să influențez pentru a întări imaginea brandului companiei? Subiecte posibile – poziționarea, atractivitatea brandului și a companiei, potențialul de dezvoltare etc.

Focus – Management Financiar

Prin intermediul simulării participanții dobândesc o perspectivă eficace asupra celor trei elemente ce descriu situația financiară și cifrele cheie relevante pentru companie și industrie. Vor experimenta importanța variabilelor financiare, mecanismele de control financiar, gestiunea costurilor și alte elemente ale domeniului financiar.

În plus, participanții experimentează interacțiunea dintre sarcinile lor de management financiar cu celelalte responsabilități manageriale: constrângerile financiare limitează achizițiile, dezvoltarea talentelor și investițiile viitoare semnificative.

Focus – Management Strategic

Având responsabilitatea să-și conducă “propria companie”, participanții trebuie să-și dezvolte strategia de firmă și să reacționeze permanent la schimbările care afectează competiția. Astfel, ei experimentează gândirea strategică și lucrează cu elemente privind generarea, implementare și managementul strategiei. În plus, participanții experimentează nemijlocit interacțiunea dintre sarcinile lor de “management strategic ” cu alte domenii de responsabilitate managerială: erorile de strategie au impact asupra imaginii în piață și asupra puterii financiare ale companiei.

Focus – Management Resurselor Umane/ Leadership

În simulare participanții iau decizii privind: angajarea sau concedierea salariaților, managementul sarcinilor și al timpului pe diferite nivele ierarhice, măsuri pentru dezvoltarea și motivarea angajaților. Astfel sunt introduse noțiuni despre leadership și comunicare, managementul timpului, motivare și delegare.

Participanții înțeleg felul în care responsabilitățile lor de “management al resurselor umane” interacționează cu cele din alte domenii manageriale: imobilitatea strategică și operarea în condiții de restricții financiare conduc la demotivare, dezvoltare deficitară a angajaților și slabă performanță.

Parcurgând mai multe perioade/cicluri ale afacerii, participanții (manageri sau persoane vizate pentru poziții manageriale) experimentează impactul comportamentului și deciziilor lor în trei domenii de bază ale responsabilității:

Managementul strategic – competitivitatea, definirea obiectivelor și strategiei companiei

Managementul financiar – costuri, profitabilitate și indicatori de performanță (KPI)

Managementul resurselor umane – motivare, leadership și bugete de timp limitate

Astfel, participanții înțeleg care sunt factorii de succes relevanți ai companiei din perspectiva managementului și, astfel, contribuie la succesul pe termen lung al afacerii. În același timp, au parte de o experiență de învățare sustenabilă, plăcută, interactivă, cu legătură directă, individuală cu realitatea.

Simdustry-Managing3® oferă participanților o imagine de ansamblu asupra proceselor de luare a deciziilor și asupra interdependențelor dintr-o companie dar, în același timp, crează o perspectivă specificăpropriei firme și provocărilor cu care aceasta se confruntă într-un mediu competitiv.

Simularea Simdustry-Managing3® este întotdeauna adaptată specificului business-ului propriu prin liste de verificare, carduri de evenimente și alte elemente relevante, pe baza obiectivelor specifice de învățare pentru grupul țintă respectiv. În acest fel sunt oglindite în simulare procesele de business, scenariile și conexiunile din companie.

Personal, recomand firma Evolutiv în primul rând pentru profesionalismul în găsirea unor soluții de dezvoltare adaptate, și mai ales pentru atitudinea față de oameni a trainerilor. Relația noastră cu oamenii din Evolutiv este una specială pentru că de-a lungul anilor am văzut transformări în organizație în ceea ce privește comunicarea, lucrul în echipă și, nu în ultimul rând, deschiderea către învățare. - Bogdan Liviu, Arcelor Mittal Galați

Cum lucrăm?

Participanții formează maximum 5 echipe de simulare, fiecare formată din 3-4 persoane, care sunt în competiție pe o piață virtuală, pe toată durata simulării. Acestora i se explică cum trebuie să pună în practică dependențele mutuale dintre cele trei domenii principale ale responsabilității lor în managementul resurselor umane, managementul financiar și managementul strategic.

Cardurile de eveniment sunt introduse în simulare la momente predefinite, pe durata unui an financiar cu scopul de a descrie evenimente interne și externe neprevăzute Creăm carduri de eveniment specifice, descriind evenimente neprevăzute precum:

– evenimente interne

– evenimente specifice industriei sau sectorului

– evenimente economice regionale sau globale

Sunt simulate mai multe perioade de business în care participanții, ca echipe de conducere, iau decizii independente de management. Obiectivul este acela de a conduce afacerea într-un mod profitabil, de succes, și de a o dezvolta strategic. În felul acesta, participanții dobândesc perspectiva factorilor de succes în gândirea și înțelegerea afacerilor și o pot transfera în activitățile și responsabilitățile lor din lumea reală. Pe baza listelor de verificare, participanții simulează procesele de business, pe durata unui an financiar.

Astfel, se realizează un schimb eficient între simulare, prezentarea de concepte specifice și reflecții asupra celor întâmplate, fiecare dintre cele 3 componente ale trainingului susținându-se reciproc.

Fiecare perioadă de business simulată se finalizează prin:

– prezentarea pe larg a subiectelor specifice predefinite în obiectivele de învățare;

– discutarea intensivă și reflectarea asupra factorilor de succes în luarea deciziilor și a comportamentelor;

– complementar pot avea loc discuții cu invitați interni sau externi pe subiecte specifice de afaceri.