Politică de confidențialitate

Introducere

Suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Această notă de informare descrie motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și oferă informații referitoare la drepturile individuale. Putem utiliza datele cu caracter personal care ne-au fost transmise în oricare scop descris în prezenta  notă de informare sau după cum s-a menționat în momentul colectării acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la persoanele în viață identificate sau care pot fi identificate. Evolutiv prelucrează datele cu caracter personal în diferite scopuri, iar mijloacele de colectare, temeiul legal de prelucrare, utilizare, divulgare și perioadele de păstrare pentru fiecare scop pot diferi. 
Atunci când colectăm și utilizăm datele cu caracter personal, politica noastră este de a fi transparenți cu privire la motivele și modul în care le prelucrăm. 

Securitatea

Securitatea tuturor datelor pe care le deținem este un aspect foarte important.  Procedăm conform standardelor internaționale de securitate recunoscute și sistemul nostru de management al securității informațiilor referitor la datele confidențiale ale clienților este certificat independent conform cerințelor ISO/IEC 27001: 2013.  Avem un cadru de politici, proceduri și de formare în vigoare referitor la protecția datelor cu caracter personal, confidențialitate și securitate și verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor în vigoare în scopul păstrării în siguranță a datelor pe care le deținem.

Colectarea datelor cu caracter personal

Vizitatorii site-urilor noastre dețin, în general, controlul asupra datelor cu caracter personal pe care ni le-au transmis. Putem înregistra automat date limitate cu caracter personal prin intermediul utilizării cookie-urilor din site-ul nostru. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea Cookies de mai jos.

Primim date cu caracter personal, cum ar fi numele, funcția, adresa companiei, adresa e-mail și numere de telefon și fax de la vizitatorii site-ului; de exemplu, atunci când un vizitator se abonează pentru a primi noutăți din partea noastră.

Vizitatorii pot de asemenea să ne trimită un e-mail prin intermediul site-ului. Mesajele lor conțin pseudonimul utilizatorului și adresa de e-mail, precum și informațiile suplimentare pe care utilizatorul dorește să le includă în mesaj.     

Vă rugăm să nu ne transmiteți informații sensibile (cum ar fi rasa sau originea etnică; opiniile politice; convingerile religioase sau filosofice; afilierea sindicală; sănătatea fizică sau mentală; datele genetice; datele biometrice; viața sau orientarea sexuală; și cazierul judiciar) când utilizați site-ul nostru; dacă, din orice motiv, doriți să ne furnizați informații sensibile, acest lucru reprezintă consimțământul dvs. explicit pentru ca noi să colectăm și să utilizăm aceste informații în modurile descrise în această notă de informare sau descrise în momentul în care decideți să divulgați aceste informații.

Temeiul legal pentru prelucrare

Temeiurile legale pentru fiecare activitate de prelucrare sunt precizate în secțiunile relevante de mai sus. Când prelucrăm informațiile cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, ne asigurăm că luăm în considerare și cântărim impactul potențial asupra persoanei vizate (pozitiv și negativ), precum și drepturile acestei persoane conform legislației de protecție a datelor cu caracter personal. Interesele noastre legitime de afaceri nu prevalează automat în raport cu interesele persoanelor vizate – nu vom prelucra datele cu caracter personal în cazul în care impactul asupra persoanei vizate prevalează asupra intereselor noastre (decât dacă avem consimțământul sau ni se solicită altfel sau ni se permite prin lege).

Transmitem datele cu caracter personal altor persoane numai dacă legea ne permite acest lucru. Când transmitem datele altor persoane, stabilim aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja datele și a respecta standardele noastre de protecție a datelor, de confidențialitate și de securitate.

Facem parte dintr-o rețea globală de firme și, împreună cu alți furnizori de servicii profesionale, utilizăm terți aflați în alte țări care ne ajută la desfășurarea activității.  Prin urmare, datele cu caracter personal pot fi transferate în afara țărilor în care ne aflăm sau în care se află clienții noștri.

În ceea ce privește datele cu caracter personal reglementate de legislația UE, vă rugăm să rețineți: transferurile transfrontaliere pot include țări din afara Uniunii Europene („UE”) și țări ce nu dețin o legislație care să ofere protecție specifică pentru datele cu caracter personal. Am luat măsuri pentru a ne asigura că toate datele cu caracter personal sunt furnizate cu măsuri de protecție adecvate și că toate transferurile acestor date în afara UE se realizează conform legii. Dacă transferăm date cu caracter personal în afara UE către o țară care nu este considerată de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, transferurile se vor realiza pe baza unui contract care acoperă cerințele UE referitoare la transferul datelor cu caracter personal în afara UE, cum ar fi clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Modificări aduse acestei note de informare

Recunoaștem faptul că transparența este o responsabilitate continuă, astfel că vom revizui periodic această notă de informare.